Mirëmbajtja e instalimit të ujit

Bateritë e ujit

Ndërrimi i baterive € 15,00-20,00
Ndërrimi i gomave € 5,00
Ndërrimi i valvulës € 5,00
Ndërrimi i dushit € 5,00
Ndërrimi i brinoksave € 10,00

Guacat

Ndërrimi i guacës € 20,00
Ndërrimi ose rregullimi i kapakut € 10,00
Ndërrimi i gomës izoluese € 10,00
Ndërrimi i gizlles (goma përfundimtare) € 15,00
Ndërrimi i lavamanit € 20,00
Shtangimi i lavamanit € 10,00
Ndërrimi i dush-kabinave € 30,00-50,00
Shtangimi i dush-kabinave € 20,00

Sifonet

Pastrimi i sifoneve € 5,00
Ndërrimi i sifoneve € 5,00
Ndërrimi i gomave të sifoneve € 5,00
Ndërrimi i izolatorëve dhe kthesave € 5,00

Bojleri i ujit

Ndërrimi i bojlerit € 20,00
Ndërrimi i nxehësit të bojlerit € 20,00
Ndërrimi i gypit të brinoksit € 5,00
Ndërrimi i termostatit të bojlerit € 5,00
Ndërrimi i ventilit sigurues € 10,00

Debllokimet

Debllokimi i guacës € 20,00-25,00
Debllokimi i gypit të kanalizimit të dush-kabinës € 20,00-25,00
Debllokimi i ujë-mbledhësve të banjos € 15,00-20,00
Debllokimi i ujë-mbledhësve të ballkoneve € 15,00-20,00
Debllokimi i lavamanit € 20,00-25,00
Debllokimi i lavamanit të kuzhinës € 20,00-25,00
Debllokimi i kanalizmit me makinë € 30,00-50,00

Vërshimet e ujit

Mbyllja e ventilit më të afërt € 20,00
Mbyllja e ventilit të objektit € 200,00
Ndërrimi i ventilave € 15,00-20,00

Mirëmbajtja e rrymës

Siguresat

Ndërrimi i siguresave shkrirëse € 5,00
Ndërrimi i siguresave automatike € 5,00

Poçat

Ndërrimi i fytit të poçit € 5,00
Ndërrimi i poçave për ndriçim € 5,00

Prizat

Ndërrimi i ndërprerësit të murit € 5,00
Ndërrimi i prizës € 5,00
Ndërrimi i ndërprerësit të ziles € 5,00
Ndërrimi i indikatorit për banjo € 10,00

Mirëmbajtja e pajisjeve elektro-shtëpiake

Frigorifer

Servismi € 20,00
Mbushja € 20,00 – 30,00
Indentifimiki i problemit € 5,00

Lavatriçja

Servismi € 15,00
Nderrimi I pompes € 15,00
Nderrimi I nxemsave € 20,00
Nderrimi I termostratit € 10,00
Nderrimi I brushave € 15,00

Enë larësja

Servisimi € 20,00
Nderrimi i nxemesit € 15,00 – 20,00
Nderrimi i motorit € 20,00

Mirëmbajtja e nxemjes

Servisimi dhe mbushja € 15,00-25,00
Ndërrimin e radiatorëve € 20,00-30,00
Ndërrimin e valvulave të radiatorëve € 10,00
Ndërrimin e nxehësve € 25,00
Ndërrimin kontaktorëve € 10,00
Ndërrimin e ventilave sigurues € 10,00

Mirëmbajtja dhe servisimi i kaldajeve me pelet, dru-thëngjill, naftë dhe rrymë.

Mirëmbajtja e klimatizimit

Servismi € 10,00
Mbushja € 25,00 – 30.00
Pastrimi I filterave € 5,00

Riparimet

Riparimet e dyereve dhe dritareve

Izolimi i dritareve € 10,00
Ndërrimi i bagllamës € 5,00
Ndërrimi i bravës € 5,00
Ndërrimi i cilindrave € 5,00

Debllokimi i dyereve dhe dritareve – me marrëveshje
Riparimet e dollapeve dhe paisjeve të tjera – me marrëveshje
Vizita / Identifikimi i problemit – 5 euro
Sigurimi i pjesëve (ofrimi / dërgesa) – 3 euro + kosto/blerja e pjesëve sipas çmimeve të tregut