Cilat sherbime i kryn Mjeshtri?

Shërbimet e Mjeshtrit përfshijnë: riparimet e bojlerit, problemet me lavatriqe, ndërrimin e siguresave dhe prizave, riparimet e dyerve dhe dritareve, ndërrimin e bravave e shumë e shumë shërbime tjera.

Për çmime ju lutem klikoni: ÇMIMORJA

A vjen Mjeshtri edhe jashtë Prishtine?

Mjeshtri funksionon në krejt Kosovë, por më së shpejti në Prishtinë.

Si t'a thirrim mjeshtrin dhe per sa shpejt vjen?

Mjeshtrin mund ta thirrin ne kta numra te telefonit 038, 044, 045, 049 / 757575 dhe menjhere Mjeshtri me ekipen e vet eshte tek ju.