Mjeshtri ju ofron shërbime për të gjitha problemet lidhur me instalimin dhe mirëmbajtjen e nxemjes. Duke filluar nga ndërrimi i radiatorëve e deri te mbushja e tyre me ujë.

Disa nga shërbimet që i kryen Mjeshtri janë:

  • Ndërrimi i radiatorëve
  • Ndërrimi i valvulave të radiatorëve
  • Ndërrimi i nxemësave
  • Ndërrimi i kontaktorëve
  • Ndërrimi i ventilave sigurues
  • Mbushja e radiatorëve me ujë
  • Mirëmbajtja dhe servisimi i kaldajeve me pelet, dru-thëngjill, naftë dhe rrymë.