Për çdo problem me mirëmbajtje ose instalim të rrymës, Mjeshtri ju ofron shërbime profesionale dhe efikase. Qoft prishje, problem me siguresa, poça, prizat elektrike apo probleme tjera me paisje elektrike, ne jemi gjithmonë në shërbimin tuaj.

Siguresat

  • Ndërrimi i siguresave shkrirëse
  • Ndërrimi i siguresave automatike

Prizat

  • Ndërrimi i ndërprerësit të murit
  • Ndërrimi i prizës
  • Ndërrimi i ndërprerësit të ziles
  • Ndërrimi i indikatorit për banjo

Poçat

  • Ndërrimi i fytit të poçit
  • Ndërrimi i poçave për ndriçim

Paisjet elektrike

  • Ndërrimi I kabllove të ndryshme