Mjeshtri është gjithmonë i gatshëm t’i bëj ballë çdo problemi që ka të bëjë me instalimin e ujit. Në kuadër të këtij shërbimi, ne ofrojmë më tepër se 40 lloje të ndryshme të riparimeve, duke përfshirë riparimet e bojlerit të ujit, guacave të banjos, debllokimet e ndryshme, problemet me lavatriqe, riparime në rast të vërshimeve, e shumë e shumë tjera.

Bateritë e ujit

 • Ndërrimi i baterive
 • Ndërrimi i gomave
 • Ndërrimi i valvoles
 • Ndërrimi i tushit
 • Ndërrimi i brinoksave

Guacat

 • Ndërrimi i guacës
 • Ndërrimi ose rregullimi i kapakut
 • Ndërrimi i gomës izoluese
 • Ndërrimi i gizllës (goma përfundimtare)
 • Ndërrimi i lavamanit
 • Shtangimi i lavamanit
 • Ndërrimi i dush-kabinave
 • Shtangimi i dush-kabinave

Sifonët

 • Pastrimi i sifonëve
 • Ndërrimi i sifonëve
 • Ndërrimi i ventilave
 • Ndërrimi i izolatorëve dhe kthesave

Bojleri i ujit

 • Ndërrimi i bojlerit
 • Ndërrimi i nxemësit të bojlerit
 • Ndërrimi i gypit të brinoxit
 • Ndërrimi i termostatit të bojlerit
 • Ndërrimi i ventilit sigurues

Debllokimet

 • Debllokimi i guacës
 • Debllokimi i gypit të kanalizimit të dush-kabinës
 • Debllokimi i ujë-mbledhësave të banjos
 • Debllokimi i ujë-mbledhësave të ballkoneve
 • Debllokimi i lavamanit të banjos
 • Debllokimi i lavamanit të kuzhinës

Vërshimet e ujit

 • Mbyllja e ventilit më të afërt
 • Mbyllja e ventilit të objektit
 • Ndërrimi i ventilave
 • Ndërrimi i gypave të mbrendshëm