Për çdo riparim që keni nevojë ta bëni në shtëpinë apo zyren tuaj: dyert, dritaret, dollapët dhe shumë paisjeve tjera, Mjeshtri është gjithmonë në dispozicionin tuaj.

  • Riparimi i dyerve
  • Riparimi idritareve
  • Izolimi i dritareve
  • Ndërrimi i bagllamave
  • Ndërrimi i bravave
  • Ndërrimi i cilindrave
  • Debllokimi i dyerve dhe dritareve
  • Riparimet e dollapëve dhe paisjeve tjera