Çmimorja

Mirëmbajtja ujit

Bateritë e ujit
 • Ndërrimi i baterive 10€ - 15€
 • Ndërrimi i valvulës 10€
 • Ndërrimi i dushit​ 10€ - 15€
 • Ndërrimi i brinoksave​ 10€ - 15€
Guacat
 • Ndërrimi i guacës 25€ - 30€
 • Ndërrimi ose rregullimi i kapakut 10€
 • Ndërrimi i harmonikës (goma përfundimtare) 20€ - 30€
 • Ndërrimi i dush-kabinave 50€ - 60€
 • Shtangimi i dush-kabinave 15€ - 20€
Sifonet
 • Pastrimi i sifoneve 10€
 • Ndërrimi i sifoneve 10€ - 15€
 • Ndërrimi i gomave të sifoneve 10€
Bojleri i ujit ​
 • Ndërrimi i valvulës 10€
 • Ndërrimi i brinoksave 10€ -15€
 • Montimi i bojleri ​ 30€
 • Montimi i bojleri të kuzhines​ 20€
Debllokimet
 • Debllokimi i guacës 25€ - 30€
 • Debllokimi i gypit të kanalizimit të dush-kabinës 25€ - 30€
 • Debllokimi i ujë-mbledhësve të banjos 25€ - 30€
 • Debllokimi i ujë-mbledhësve të ballkoneve 25€ - 30€
 • Debllokimi i lavamanit 25€ - 30€
 • Debllokimi i lavamanit të kuzhinës 30€
 • Debllokimi i kanalizmit me makinë 30€ - 50€
Vërshimet nga uji
 • Mbyllja e ventilit më të afërt 10€
 • Mbyllja e ventilit të objektit 15€
 • Ndërrimi i ventilave 15€ - 20€

Mirëmbajtja e instalimit të rrymes

Siguresat
 • Ndërrimi i siguresave shkrirëse 10€ - 15€
 • Ndërrimi i siguresave automatike 10.00€ - 15.00€
Poçat
 • Ndërrimi i fytit të poçit 10€
 • Ndërrimi i poçave për ndriçim 5€ - 10€
Prizat
 • Ndërrimi i ndërprerësit të murit 10€
 • Ndërrimi i prizës 10€
 • Ndërrimi i ndërprerësit të ziles 10€
 • Ndërrimi i indikatorit për banjo 10€ -15€

Mirëmbajtja e pajisjeve elektro-shtëpiake

Frigorifer
 • Servisimi 20€ - 30€
 • Mbushja 30€ - 40€
 • Identifikimi i problemit 10€
Lavatriçja
 • Servisimi 20€ - 25€
 • Ndërrimi i pompes 30€ - 35€
 • Ndërrimi i nxemsave 25€ -30€
 • Nderrimi i termostratit 30€ -35€
 • Ndërrimi i brushave 35€
Enë larësja
 • Servisimi 25€ - 30€
 • Ndërrimi i nxemesit 35€ - 40€
 • Ndërrimi i motorit 40€ - 50€
Mirëmbajtja e nxemjes
 • Servisimi dhe mbushja 20€
 • Ndërrimin e radiatorëve 25€ - 30€
 • Ndërrimin e valvulave të radiatorëve 10€ - 15€
 • Ndërrimin e nxehësit 75€ - 85€
 • Ndërrimin kontaktorëve 40€ - 50€
 • Ndërrimin e ventilave sigurues 15€
Mirëmbajtja e klimatizimit
 • Servisimi 10€ - 20€
 • Mbushja 40€ - 50€
 • Pastrimi i filterave 15€

Debllokimi i dyereve dhe dritareve – me marrëveshje
Riparimet e dollapave dhe paisjeve të tjera – me marrëveshje
Vizita – 5.00€
Identifikimi i problemit 10.00€
Sigurimi i pjesëve (ofrimi / dërgesa) – 5€ + kosto/blerja e pjesëve sipas çmimeve të tregut.