Frigoriferi është pajisja elektro-shtëpiake më e ndjeshmja në shtepinë tuaj, për një prishje të vogël dëmi mund të jetë
shumë i madh, andaj për çdo problem me frigorifer.


THIRRE MJRESHTRIN