Për çdo riparim që keni nevojë ta bëni në shtëpinë apo zyren tuaj: dyert, dritaret, dollapët dhe shumë paisjeve tjera, Mjeshtri është gjithmonë në dispozicionin tuaj.

 • Riparimi i dyerve
 • Riparimi idritareve
 • Izolimi i dritareve
 • Ndërrimi i bagllamave
 • Ndërrimi i bravave
 • Ndërrimi i cilindrave
 • Debllokimi i dyerve dhe dritareve
 • Riparimet e dollapëve dhe paisjeve tjera
 • Riparime të tavolinave të punës
 • Vendosje të projektorëve apo TV ne mure
 • Vendosja e tabelave të punës

I am message box. Click edit button to change this text.