Shkruani email

Na kontaktoni për kërkesat tuaja, për pyetje apo edhe vetëm për përshëndetje.

Adresa (lokacioni) :

Rruga Ahmet Krasniqi C2,
Hyrja 8, Lokali 7A,
Prishtinë 10000, Kosovë

Telefono në:

Fix (local): +381 (0) 38 75 75 75
Mob: +377 (0) 44 75 75 75
Mob: +377 (0) 45 75 75 75
Mob: +386 (0) 49 75 75 75