Shpesh për një prishje të vogël ushqimi juaj nuk pjekët në temperaturen e duhur!
Për çdo problem me shporetin apo plloçat tuaja

THIRRE MJESHTRIN.