Riparime të shporetit

Shpesh për një prishje të vogël ushqimi juaj nuk pjekët në temperaturen e duhur , për çdo problem me shporetin tuaja "Thirre Mjeshtrin"