Mirëmbajtje të ujit

Mjeshtri është gjithmonë i gatshëm t’i bëj ballë çdo problemi që ka të bëjë me instalimin e ujit. Në kuadër të këtij shërbimi, ne ofrojmë më tepër se 40 lloje të ndryshme të riparimeve, duke përfshirë riparimet e bojlerit të ujit, guacave të banjos, debllokimet e ndryshme, problemet me lavatriqe, riparime në rast të vërshimeve, e shumë e shumë tjera.

Bateritë e ujit

Guacat

Sifonët

Bojleri i ujit

Debllokimet

Vërshimet e ujit