Riparime të ndryshme

Për çdo riparim që keni nevojë ta bëni në shtëpinë apo zyren tuaj: dyert, dritaret, dollapët dhe shumë paisjeve tjera, Mjeshtri është gjithmonë në dispozicionin tuaj.

Riparime të aseteve shtëpiake