Mirëmbajte të rrymës

Për çdo problem me mirëmbajtje ose instalim të rrymës , mjeshtri ju ofron shërbime profesionale dhe efikase.
Qoftë prishje, problem me siguresa, poça, prizat elektrike apo probleme tjera me paisje elektrike, ne jemi gjithmonë në shërbimin tuaj.

Siguresat

Prizat

Poçat

Paisjet elektrike